Articles

Máy học phổ thông (8)

Kỳ này chúng ta sẽ bàn về một trong những thuật toán phổ biến nhất trong loạt kỹ thuật máy học không giám sát: K-means.

Đặt vấn đề

Cho \(N\) điểm dữ liệu đầu vào, tìm cách để chia chúng ra làm \(k\) cụm/nhóm (cluster) với \(k \le N …

➟ Read more

Máy học phổ thông (7)

Trong phần 4, chúng ta gặp phải một vấn đề là giá trị của tham số mô hình \(\vec{\theta}\) liên tục tăng với số bước xuống dốc. Trong bài viết kỳ này, chúng ta sẽ giải quyết vấn đề đó.

Nhắc lại vấn đề

Ở phần 4, chúng ta …

➟ Read more

Máy học phổ thông (6)

Bài viết này sẽ giới thiệu một số ví dụ ứng dụng hồi quy tuyến tính và hồi quy hậu cần. Trong hồi quy tuyến tính, chúng ta sẽ phỏng đoán giá nhà dựa vào số lượng phòng, và chỉ số truy cập đường cao tốc. Trong hồi quy hậu …

➟ Read more

Máy học phổ thông (5)

Trong hai phần trước, chúng ta giả định rằng giá trị thực \(y \in \{ 0, 1 \}\). Bài viết này sẽ tìm hiểu sự thay đổi của hàm mất mát nếu giá trị thực nằm trong tập hợp \(\{ -1, 1 \}\).

Dòng \(x_1\) \(x_2\) \(y\)
0 0 0 -1
1 0 1 …
➟ Read more

Máy học phổ thông (4)

phần trước, chúng ta đã tự mình lập nên hàm mất mát cho phương pháp hồi quy hậu cần. Tuy rằng chúng ta có thể tìm ra kết quả đúng, chúng ta cũng gặp một số vấn đề quan trọng. Bài viết này sẽ bàn về các vấn đề …

➟ Read more

Máy học phổ thông (3)

Trong phần 1, chúng ta đã xem xét một phương pháp hồi quy đơn giản. Trong phần này chúng ta sẽ xem xét một phương pháp hồi quy khác có tên hồi quy hậu cần (logistic regression).

Hàm hậu cần và hàm xích-ma chuẩn

Hàm hậu cần (logistic function)

Năm …

➟ Read more

Máy học phổ thông (2)

Giới thiệu về kỹ thuật xuống dốc (gradient descent)

Trong phần 1, chúng ta sử dụng kỹ thuật xuống dốc để tìm điểm cực tiểu của hàm mất mát trong phương pháp hồi quy tuyến tính. Phần 2 của loạt bài Máy học phổ thông sẽ xem xét kỹ thuật …

➟ Read more

Máy học phổ thông (1)

Giới thiệu

Loạt bài "Máy học phổ thông"

Loạt bài Máy học phổ thông nhằm vào một mục tiêu đơn giản là diễn giải một số kỹ thuật máy học với kiến thức toán phổ thông mà học sinh phổ thông trung học (cấp 3, khoảng lớp 11, 12) có …

➟ Read more

Điều khiển thang máy

Cập nhật: Do số lượng bài tham gia vẫn còn ít (dẫn đến cuộc thi đua không còn thú vị nữa) nên ban tổ chức dời lại hạn nộp bài đến hết ngày 21 tháng 07.

Nhân việc PyCon vừa qua, nhóm PCNV hân hạnh tổ chức cuộc thi Điều …

➟ Read more

PyCon 2016 ở thành phố Portland

Hai tuần trước mình có tham dự hội thảo PyCon 2016 ở thành phố Portland, tiểu bang Oregon, vùng Tây Bắc nước Mỹ.

Cũng như mọi năm, PyCon vẫn là hội thảo tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Tham dự hội thảo không chỉ có lập trình viên mà …

➟ Read more